Arhive de atelier

studii și cercetări în proiectarea de arhitectură

2020-2022

Editori coordonatori:
  • Conf. dr. arh. Mihaela Pelteacu
  • Lect. dr. arh. Mihai Constantin Duţescu
  • Lect. dr arh. Alexandra Maria Afrăsinei

Prefață

Volumul, atât în format tipărit cât și în formula sa digitală, cuprinde articole, studii de caz, ipoteze, idei teoretice, relatări ale unor acțiuni concrete, bazate pe activitatea desfășurată în atelierele Facultății de Arhitectură. Acestea au fost elaborate pe marginea studiilor dezvoltate în perioada anilor universitari 2020-2021 și 2021-2022, o etapă distinctă, la nivelul universității, marcată de generalizarea învățământului online. Rezultatele obținute pe parcursul celor doi ani, consemnate inițial în caiete și fișe de studiu, schițe, însemnări, notații, fragmente de proiecte, au fost ulterior transpuse sub forma unor articole scurte, într‑o abordare editorială menită să ușureze efortul redactării din partea autorilor și să faciliteze cu precădere transferul de cunoștințe și cooperarea între membrii echipelor de atelier. Cele mai multe lucrări abordează tematici care decurg direct din temele predate la atelier, sau, cu ocazia îndrumării proiectelor de diplomă sau disertațiilor, fără însă a se limita la acestea. [citește mai departe]

Articole

Structură și spațiu. Partea I
Structură și spațiu. Partea II
Structură și spațiu. Partea III
Recapitulare
Pierderea Locului
Tetrada operativă ca fundament teoretic pentru proiectele dedicate locuirii
Stedskunst sau arta locului, un concept relevant pentru tema locurilor publice
După 20 de ani – exercițiu de bricolaj
Secțiune printr-un imobil
Loc. context. locuire
Tipologia ca mijloc de cunoaștere, înțelegere, intervenție
În dialog cu ceea ce este dat
Proiecte urbane în parcelarea Gramont
Curți și Imobile urbane
Despre arte, arhitectură și punerea în abis. O introducere
Diagrama ca instrument de lucru în activitatea de proiectare
Cinci idei la începutul proiectului
Cinci idei pe parcursul proiectului
Context, conversie, conținut: despre o teorie a conversiei
Rațiune și emoție. Considerații pe marginea unui schimb de idei
De la Zoom la Poiana Stânei. Coordonate pentru o strategie a proiectului de arhitectură
Integrarea fabricației digitale în Bazele Proiectării de Arhitectură
“Living Danube Limes” – Valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului sustenabil prin trăirea patrimoniului Limesului Dunărean ca bază pentru o rută culturală
Modelarea arhitecturală - tendințe conceptuale
Interpretarea locului, un studiu de caz: Piața Tomis III, Constanța
Loc, tipologie, proiect. Un scenariu urban și 6 intervenții pe vechea Cale a Rahovei din București
Locuire colectivă în Rahova: dialog, gradare, permeabilitate
Locuire colectivă în București. Coexistență și deveniri ale locului
Despre regenerare urbană și conversie funcțională în București. Trei proiecte
O casă pentru o persoană. Loc / Context / Emergență / Caracter
Gânduri, pe hotarul unei teme de Anul 1 E5 / Spațiu emergent / Casă pentru un paznic
Hotelul, în oraș sau în natură
Centru Cultural - pol de atracție urban
Spații comune, locuri inventate
Locuirea colectivă și spațiile comunității. Despre recuperarea maidanului dintre blocuri
Arhitectura care (nu) va fi
Despre program, formă, funcțiune